Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O nás/About us

Vítejte na stránce colibri.websnadno.cz v sekci O nás

 

Psi a kynologie v různých podobách provází naší rodinu téměř odnepaměti. Jako malá si pamatuji pudlíka, pak dobrmany. Jako "velká holka" jsem si vyzkoušela soužití s německou dogou nebo německým ovčákem. Potom jsem na nějaký čas "emigrovala" k jezdeckému sportu.

Ale jak šel čas, přišla rodina. Na koně a ani psy nějak nebyl čas a ani místo. Ovšem jak naše holky rostly, začaly samy toužit po pejskovi. Pořídili jsme jim pejska Jack russela - Škubánka. Za nějaký čas jsme řešili ostrahu domu, kdy jsem preferovala velkého psa, po klidných rodičích, který již jen samotným sezením na zahradě bude vzbuzovat respekt. Vybrali jsme si štěnátko křížence APBT, našeho Attilu. S ním jsem absolvovala základní výcvik. Ale když jsme přišli shodou nešťastných náhod o Škubánka, byl Attila  moc smutný, protože nebyl zvyklý žít bez společnosti dalšího psa, sehnala nám naše kamarádka Jarča cairní lady, Anny od Pokratických strání. A netrvalo dlouho a už se u nás zabydlovalo cairní miminko Con Colibri od Fossinky. S oběma psíma holkama jsme si zažili mnoho výstavních úspěchů.

Za nějaký čas jsme se rozhodli s mým partnerem spojit nejen naše psí smečky, ale i naše osobní životy. Tak si žijeme v poklidu s našimi dětmi, psy a ostatní divou zvěří, u nás, na samotě u lesa.

V roce 2011 jsme si nechali zaregistrovat u ČMKU chovatelskou stanici Con Colibri Archangelos. Cílem naší malé, rodinné chovatelské stanice, je odchovávát zdravá, kvalitní štěňátka po výstavně, popřípadně pracovně prověřených rodičích. Štěňátka od nás jsou pravidelně odčervována, naočkována, tetována, popřípadě po domluvě nachipována. Krmíme pouze osvědčenými kvalitními granulemi. Přidáváme vitamínové a vápníkové tabletky. Dbáme na správnou socializaci jak v lidské, tak psí smečce. Snažíme se vychovat všestranně zaměřené, vyrovnané, nebojacné, pohodové pejsky, které budou svým budoucím pánečkům dělat jen a jen radost. Učíme "míma" venčit venku. Chodíme na pravidelné vycházky s celou naší smečkou, což přispívá ke zdárnému vývoji psích miminek. K odběru budou nejdříve v 10 - 12 týdnech. V této době už můžeme štěňátko odpovědně posoudit, jak po exteriérové, tak povahové stránce. Odchází od nás pouze zdravá, naočkovaná štěňátka ošetřená proti zevním a vnitřním parazitům. Samozřejmostí jsou granulky do začátku a vitamínové tablety na dva týdny.

 

Dogs and cynology in various forms with our family almost since time immemorial. I remember as a small, Poodle, then the Doberman. As the "big girl" I tried living with the German Mastiff or German Shepherd. Then I for some time "emigrated" to horse riding sports.

But as time went on, came to family. On horses and dogs somehow wasn't the time or place. However, as our girls grew, they began to lust after the dog. We bought them a doggie Jack Russel-Škubánek. For some time we were guarding the house where I prefer a big dog, on calm parents, already just by sitting on the garden will inspire respect. We chose puppy hybrid APBT, Attila. With him I graduated from basic training. But when we came by accidents of Škubánek, Attila was very sad because he wasn't used to live without the company of another dog, got us our friend Jarča cairn´s lady, Anny from Pokratických strání. And it didn't take a long time and we already had cairn´s baby  Con Colibri from Fossinky. With both girls, we have experienced many dogshows´ successes.

For some time we have decided to join with my partner not only our dog Pack, but also our personal lives. So we live in peace with our children, dogs and other wild beasts, for us, on a secluded forest.

In 2011 we have left to register for CMKU Kennel Con Colibri Archangelos. The aim of our small family kennel,  is behaved healthy, quality puppies after show´s or work´s tested parents. Puppies from us are regularly deprived of parasites, vaccinated, tattooed, inoculated, or by appointment chiped. We feed the best quality kibble. We add vitamin and calcium pills. We care for proper socialization in both the human and the dog's Pack. We're trying to bring up all-round focused, balanced, brave, relaxing dogs that will be their future owners do just happy. We learn puppies to walk outside. Go for regular walks with our Pack, which contributes to a successful development of the dog babies. Subscribe to first in 10-12 weeks. At this time we can responsibly judge how a puppy after the exterior, so the character page. Leaving only from us healthy, grafted puppies treated against external and internal parasites. Of course there are granules to the beginning and vitamin tablets for two weeks.

 

Psí modlitba poprvé

Můj život trvá 10 - 15 let,
každé odloučení od Tebe pro mne znamená utrpení,
mysli na to než si mě koupíš.

Dej mi dostatek času,
abych pochopil,
co ode mě žádáš

Důvěřuj mi a měj mne rád,
protože pouze tehdy má můj život smysl

Nikdy se na mně nehněvej příliš dlouho a za trest mne nikam nezavírej

Ty máš práci, rozptýlení, přátele,
ale já mám jen a jen tebe

Často si se mnou povídej.
I když všemu nerozumím,
tvůj hlas budu stále rád poslouchat

Musíš vědět,
že nikdy nezapomenu,
jak se mnou zacházíš

Rozmysli si,
když mě budeš chtít udeřit,
protože mými ostrými zuby bych ti mohl ublížit,
ale já jich proti tobě nikdy nechci použít

Když se na mne při naší společné práci hněváš,
protože se ti zdá,
že jsem líný,
mysli na to,
že mám možná žízeň,
nebo že jsem dlouho na slunce a moje srdíčko to těžko snáší

Opatruj mne až zestárnu,
i tobě se to jednou stane,
pomoz mi prožít ve stáří každý hezký den,
protože s tebou překonám vše lehčeji

 

Psí modlitba podruhé

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane,
žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost
než moje milující srdce.

Nesnaž se zlomit mou duši násilím,
já bych mezi ranami lízal tvé ruce.
Tvá trpělivost a porozumění
mne rychleji naučí dělat věci,
které si přeješ.

Mluv se mnou často.
Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě,
jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu,
když zaslechnu tvoje kroky.

Když je chladno a mokro,
prosím, nech mne uvnitř,
protože já jsem zdomácnělé zvíře,
které už není zvyklé na drsné podmínky.

A já nežádám větší výsadu
než čest, sedět u Tvých nohou u rodinného krbu.
I kdybys neměl žádný domov,
raději bych Tě následoval přes led a sníh
než odpočívat na nejměkkčím polštáři,
v nejteplejším domově na světě,
protože jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji.

Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody,
protože já Ti nemohu říct, že trpím žízní.
Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý,
abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy,
chodit vedle Tebe a být připravený a schopný
chránit Tě svým životem, kdybys byl v ohrožení.

A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý
a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč.
Raději mne drž jemně ve svých rukou
a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek
a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl
nejbezpečnější v Tvých rukách.

 

Psí modlitba k rohlíku

Rohlíku náš, jenž jsi ve spižírně,
posvět se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď drobky tvé,
jak na linu, tak i na koberci.

Chuť svou výbornou dejž nám dnes
a odpusť nám naši žravost
se kterou denně tě baštíme
a neuveď nás v hladovění
ale zbav nás od všeho zlého

Hryz!

TOPlist